Obowiązkowe ubezpieczenie obejmujące budynki rolne

Wraz z początkiem roku wszyscy rolnicy podlegający pod ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych, powinni podpisać nowe umowy na ubezpieczenie. Chodzi tutaj zarówno o ubezpieczenie OC rolnika, OC pojazdów rolnych, jak i ubezpieczenie obejmujące budynki rolne. Są to trzy podstawowe polisy, które każdy rolnik kwalifikujący się do obowiązkowych ubezpieczeń, powinien posiadać. Z jednej strony wydawać by się mogło, iż jest to naciąganie rolnika na dodatkowe koszty, związane z koniecznością wykupienia polisy. Z drugiej zaś, jest to w pewnym sensie przymuszenie rolników do zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogłyby ostatecznie doprowadzić nawet do upadku gospodarstwa.

Rolnicy kwalifikujący się do obowiązkowych ubezpieczeń.

W pierwszej kolejności warto sobie tutaj wyjaśnić, którzy rolnicy będą pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze podlegać. Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), obowiązkowi ubezpieczenia będą podlegać rolnicy, którzy:

  • Prowadzą działalność rolną na łącznej powierzchni upraw rolnych powyżej jednego hektara
  • Opłacają podatek rolny (w całości bądź w części)

Widzimy więc, iż ustawa ta, nie przymusza w jakikolwiek sposób mniejszych rolników. Chodzi tutaj o to, iż nie mają oni tak wielkiego znaczenia dla sektora rolnego polskiej gospodarki. Rolnicy więksi zaś, mają już znaczenie i warto, aby byli zabezpieczenie przed ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi. Dzięki temu też, w razie gdyby miał się powtórzyć czarny scenariusz z roku 1997, nie będzie potrzebna interwencja państwa, aby ratować polską gospodarkę rolną. Wystarczy odpowiednie ubezpieczenie obejmujące budynki rolne. Wszystkie gospodarstwa na tym tylko zyskają, gdyż nie będą narażone na bankructwo. Mniejsi rolnicy, nie podlegający pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, mogą zawsze odpowiednie pakiety wykupić samodzielnie.

Obowiązkowe ubezpieczenie obejmujące budynki rolne oraz pozostałe ubezpieczenia.

W tym szczególnym przypadku, zdecydowanie najważniejsze jest ubezpieczenie obejmujące budynki rolne. Zapewnia ono bowiem bezpieczeństwo na wypadek takich sytuacji jak: pożar, powódź, upadek statku powietrznego, podtopienie, osunięcie ziemi, uderzenie pioruna, gradobicie. Generalnie jest to ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń losowych związanych głównie z siłami przyrody. Dzięki tej formie ubezpieczenia, w razie wystąpienia tego typu zdarzeń losowych, rolnik jest w pełni zabezpieczony. Koszty związane z pokryciem strat poniesie w ramach podpisanej umowy, ubezpieczalnia.

Warto tutaj wspomnieć, iż ustawa, którą przytoczyliśmy wyżej definiuje jeszcze jedno ubezpieczenie obowiązkowe. Jest to OC rolnika. Czyli ubezpieczenie związane z ewentualnymi szkodami na rzecz osób trzecich, poszkodowanych w toku prowadzenia prac gospodarczych. Zarówno przez ubezpieczonego rolnika, jak i przez osoby przez niego zatrudnione. Do tego dochodzi jeszcze ubezpieczenie OC pojazdów rolnych, oraz ubezpieczenie upraw rolnych. To ostatnie dotyczy jednakże tylko tych rolników, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie. Będą oni zobowiązani do ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *