Wytwarzanie brykietu drzewnego

Produkcja brykietu drzewnego to proces w pewnym zakresie wymagający, aczkolwiek z ogólnego punktu widzenia całkiem prosty. Kluczową kwestią jest prawidłowe przygotowanie składników do sprasowania na brykiet. Powinny one być przede wszystkim starannie wysuszone, aby maksymalny poziom wilgoci nie przekraczał tutaj 8%. Zawartość wilgoci powyżej 8% będzie automatycznie wywierać negatywny wpływ na jakość wytwarzanego brykietu. Poza tymi kwestiami, sam proces produkcji jest stosunkowo prosty i niezbyt wymagający. Oczywiście trzeba pamiętać, iż aby brykietowanie mogło przebiegać sprawnie, niezbędne będą profesjonalne brykieciarki, a to także pewien kłopot, bowiem dobre jakościowo, nowe maszyny będą dość kosztowne.

Wpływ wilgoci na produkcję i spalanie brykietu drzewnego

Skoro już wspomnieliśmy o tym, że wilgoć jest tutaj naszym największym wrogiem w procesie produkcji brykietu, to warto sobie powiedzieć na ten temat nieco więcej. Tak, aby każdy, kto zamierza zabierać się za ewentualną produkcję brykietu drzewnego, miał podstawową wiedzę w tym zakresie. Tak więc wilgoć będzie wpływać negatywnie zarówno w procesie produkcji jak i spalania.

Negatywny wpływ wilgoci na produkcję brykietu przejawia się przede wszystkim tym, iż brykiet jest niestabilny. W toku jego wytwarzania dochodzi do procesu prasowania, kiedy to wyciskana jest naturalna żywica. Jeśli razem z żywicą wyciśnie się woda, i będzie jej nazbyt dużo, to niestety, ale wiązanie wewnętrzne kostek brykietu będzie po prostu zbyt słabe.
Negatywny wpływ wilgoci na proces spalania brykietu drzewnego będzie przejawiać się w kilku kwestiach:

Przede wszystkim, wilgoć będzie wymagać marnowania energii cieplnej na jej odparowanie z brykietu. Będzie to po prostu marnowanie energii ze spalania brykietu. Tak więc wilgoć obniża znacznie jego wartość kaloryczną.

Parująca wilgoć w procesie spalania, osiada na elementach kotła prowadząc z czasem do jego korodowania. Będzie więc także obniżać żywotność kotła oraz pozostałych elementów instalacji CO.

Generalnie rzecz więc ujmując, samo brykietowanie nie jest procesem skomplikowanym i złożonym. Trzeba jednakże zdawać sobie sprawę, iż bez rozwiązania problemu wilgoci niestety nie będzie możliwe wytworzenie dobrego jakościowo produktu. Można więc powiedzieć, iż samo składowanie i suszenie wiórów, trocin i zrębków, będzie elementem kluczowym, wpływającym w znacznym zakresie na to, jak bardzo dobry brykiet uda się wytworzyć.

Podsumowanie

Podsumowując, proces brykietowania nie jest wymagający, aczkolwiek trzeba dostarczyć dobrego i suchego materiału wsadowego. Najlepiej zaś inwestycje tego typu sprawdzą się u przedsiębiorców, którzy dysponują dostępem do materiału wsadowego w dużych ilościach. Będą to więc wszelkiego rodzaju tartaki i warsztaty stolarskie. Jeśli jeszcze od razu wdrożą odpowiednie zabezpieczenie odpadów i ich staranne magazynowanie, w zasadzie nie powinno być większych trudności ze stworzeniem odpowiednich warunków do wytwarzania brykietu drzewnego o dobrych parametrach technicznych i wysokim poziomie kaloryczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *